Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsOnze activiteitenAlliances & Participations

Alliances & Participations


Kerncijfers

EUR miljoen

2015

2014

%

Totale omzet

187

178

4,7

Bedrijfslasten

133

126

6,0

Afschrijvingen

19

19

1,0

EBITDA

54

51

4,6

Exploitatieresultaat

34

33

4,0

Resultaat deelnemingen incl rentebaten

63

42

48,3

Gemiddelde vaste activa

983

921

6,7

EUR miljoen

Buitenlandse
luchthavens

Binnenlandse
luchthavens

Overige
deelnemingen

Totaal

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Totale omzet

13

15

92

88

81

76

187

178

Exploitatieresultaat

11

6

18

16

5

11

34

33

Resultaat deelnemingen, rentebaten en resultaat overige belangen

63

42

-

-

-

-

63

42

Totaal resultaat

74

49

18

16

5

11

97

75

Gemiddelde vaste activa

820

754

117

112

46

55

983

921

Key performance indicators
Eindhoven Airport

Aantal passagiers (x 1.000)

2015

4.332

2014

3.926
Rotterdam The Hague Airport

Aantal passagiers (x 1.000)

2015

1.692

2014

1.687
Brisbane Airport (Australië)

Aantal passagiers (x 1.000)

2015

22.153

2014

22.255
JFK IAT, New York (USA)

Aantal passagiers (x 1.000)

2015

19.582

2014

17.130