Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsOnze activiteitenConsumer Products & Services

Consumer Products & Services


Kerncijfers

EUR miljoen

2015

2014

%

Totale omzet

314

361

-13,0

Overige opbrengsten

50

5

823,9

Bedrijfslasten

102

158

-35,7

Afschrijvingen

24

27

-10,1

EBITDA

262

208

26,0

Exploitatieresultaat

238

181

31,3

Gemiddelde vaste activa

314

298

5,5

EUR miljoen

2015

2014

%

Concessies

155

145

7,4

Parkeren

90

86

4,3

Winkelverkopen

26

82

-68,7

Verhuringen

16

18

-12,5

Reclame en Media

16

18

-11,7

Overige activiteiten

11

11

-2,5

Totale omzet

314

361

-13,0

Key performance indicators
Bestedingen per passagier retail airside

Per vertrekkende passagier (in EUR)

2015

14,45

2014

14,48
Parkeeropbrengsten

Per vertrekkende NL passagier (in EUR)

2015

7,91

2014

7,79
Bestedingen per passagier horeca airside

Per vertrekkende passagier (in EUR)

2015

3,98

2014

3,82
Concessie-inkomsten

Per vertrekkende passagier (in EUR)

2015

5,33

2014

5,26