Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsOnze activiteitenReal Estate

Real Estate


Kerncijfers

EUR miljoen

2015

2014

%

Totale omzet

173

175

-1,2

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

66

31

117,6

Bedrijfslasten

85

103

-17,3

Afschrijvingen

19

20

-4,6

Bijzondere waardeveranderingen

7

4

58,5

EBITDA

154

102

50,4

Exploitatieresultaat

129

79

63,7

Gemiddelde vaste activa

1.861

1.702

9,3

EUR miljoen

2015

2014

%

Vastgoedbeleggingen gebouwen

70

70

-0,6

Vastgoedbeleggingen terreinen

24

24

1,5

Operationeel vastgoed

43

43

1,0

Overig

35

38

-7,4

Totale omzet

173

175

-1,4

Key performance indicators
Direct rendement op kantoren

(in %)

2015

6,3

2014

6,4
Indirect rendement op kantoren

(in %)

2015

6,8

2014

-1,2
Totaal rendement op kantoren

(in %)

2015

13,6

2014

5,1
Direct rendement op bedrijfsruimten

(in %)

2015

7,7

2014

8,2
Indirect rendement op bedrijfsruimten

(in %)

2015

6,1

2014

3,8
Totaal rendement op bedrijfsruimten

(in %)

2015

14,3

2014

12,3
Bezettingsgraad

(in %)

2015

88,3

2014

87,1