Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomePrivacy Policy

Privacy Policy


Schiphol Nederland B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. Schiphol Nederland B.V. neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerken van persoonlijke gegevens
 
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze Schiphol Nederland BV producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een boeking en/of betaling.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft Schiphol Nederland BV, een melding gedaan bij haar functionaris voor de gegevensbescherming die de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens binnen Schiphol Nederland BV waarneemt.

Voor welke doeleinden verwerkt Schiphol Nederland BV uw gegevens?
 
Schiphol Nederland BV streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doet Schiphol Nederland BV onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Uw gegevens
 
Schiphol Nederland BV besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt Schiphol Nederland BV vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar bovengenoemd info@schiphol.nl. U kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar info@schiphol.nl.

Bescherming van gegevens
 
Schiphol Nederland BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP adressen/ Cookies
 
De webserver van Schiphol Nederland BV verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Schiphol Nederland BV website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Partners
 
Met de partners van Schiphol Nederland BV welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Schiphol Nederland BV overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Wij raden u ten sterkste aan wanneer u op een partner gedeelte beland met eigen privacybepalingen deze altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Links
 
Deze Schiphol Nederland BV website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Schiphol Nederland BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen
 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen 
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
  

Schiphol Nederland B.V