Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeStakeholder quotesHans Alders

Hans Alders

Voorzitter Omgevingsraad Schiphol

Verbinden in meervoud

“Schiphol heeft een publieke functie. Het biedt Nederland een knooppunt voor intercontinentale verbindingen. De kernkwaliteit van een duurzaam Schiphol is verbinden. De toekomstvastheid en kwaliteit van dit netwerk vraagt om een voortdurend onderhoud van verbindingen:

1. Het verbindingennetwerk wordt gedragen door de huboperatie. Die operatie is de basis van de continuïteit en de kwaliteit van de verbindingen. De erkenning hiervan noodzaakt tot een effectief en eerlijk selectiviteitsbeleid in het omgaan met schaarse capaciteit.
2. De continuïteit en kwaliteit van het verbindingennetwerk vraagt daarnaast om verbinding in de luchtvaartketen – huboperator, luchthaven, luchtverkeersleiding. De samenwerking in die keten is randvoorwaardelijk voor het kunnen bieden van een excellente dienstverlening tegen een concurrerend kostenniveau.
3. Het verbindingennetwerk is een belangrijke pijler van Nederland als concurrerende vestigingsplaats en werkgever. Het uitbaten van de positieve effecten van verbindingen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verbinding met het (inter)nationale bedrijfsleven, de reiziger en de overheden is hierbij onmisbaar.
4. Niet in het minst wordt de kwaliteit en toekomstvastheid van Schiphol als internationaal knooppunt bepaald door de relatie met de buren; de mensen die rond Schiphol wonen, nu en in de toekomst. De verbinding met die buren – regionale overheden en bewonersorganisaties – draagt in belangrijke mate bij aan de ‘licence to operate’.

Zonder verbinding geen (duurzaam) Schiphol. Ik wens Schiphol veel verbindend vermogen toe in de komende 100 jaar.”