Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeStakeholder quotesHans de Boer

Hans de Boer

Voorzitter VNO-NCW

Schiphol: een eeuw leider in connectiviteit en duurzaamheid

“Schiphol bestaat honderd jaar: een bijzondere mijlpaal. Schiphol kan niet alleen bogen op een indrukwekkende bedrijfshistorie, maar vooral ook op een sterke positie nu. De honderden rechtstreekse verbindingen die via Schiphol lopen zijn van groot belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat maakt Nederland aantrekkelijk voor internationaal opererende bedrijven en hoofdkantoren en levert werkgelegenheid op. Prioriteit daarom is dat Schiphol een leidende hub blijft. Dat vraagt dat overheid, luchthaven en hubcarrier als één gezamenlijk Nederlands luchtvaartsysteem blijven opereren om mondiaal competitief te blijven.

De uitdaging om die positie te behouden en te versterken vraagt tegelijkertijd dat de druk op klimaat en milieu wordt gereduceerd. Mijns inziens kan dit als de sector en internationale overheden samen de voorwaarden scheppen die daarbij ondersteunen. Denk daarbij aan verdergaande stappen onder het Nederlands voorzitterschap richting één aaneengesloten Europees luchtruim en het vaststellen door ICAO van een marktinstrument voor CO2-reductie op mondiaal niveau. Ondertussen wordt reeds indrukwekkende vooruitgang geboekt door stillere, schonere en efficiëntere vliegtuigen in te zetten. Homecarrier KLM is mondiaal leidend in de toepassing van biokerosine.

En Schiphol zelf is internationaal toonaangevend als een van de meest duurzame luchthavens ter wereld. Schiphol kent de één-terminal opzet, waardoor de passagier alles op de luchthaven te voet kan bereiken. De elektrische taxi’s staan voor de terminal, en het treinstation ligt eronder. Recent kreeg de terminal als eerste ter wereld circulaire verlichting.

Het is deze combinatie van leiderschap, kernactiviteit, concurrentiekracht en sustainability, die de basis vormt voor een duurzame strategie. Zo zullen het geweldige netwerk van de KLM en de prachtige luchthaven Schiphol ook de komende jaren hun strategische betekenis voor Nederland behouden.”