Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeStakeholder quotesLaura van Geest

Laura van Geest

Directeur Centraal Planbureau

“Schiphol is een mooi maar onzeker bezit. Schiphol is een moderne luchthaven met een groot bestemmingennetwerk. Dat is belangrijk voor de Nederlandse reiziger en voor de Nederlandse economie. Ook voor de toekomst verwacht het CPB groei, want Schiphol ligt in een dichtbevolkte, welvarende regio die economisch zal blijven groeien.
Ook toenemende welvaart elders leidt ertoe dat meer buitenlanders naar of via Schiphol willen vliegen. Een aantrekkelijk bestemmingennetwerk is geen gegeven. Bij toenemende concurrentie zal Schiphol alleen zijn positie kunnen behouden door te blijven innoveren en investeren, in samenspraak met de gebruikers en rekening houdend met de belangen van direct omwonenden.

Belangrijke risico’s voor toekomstige groei zijn de capaciteit van het banenstelsel en geluidhinder. Blijf investeren in verbeteringen van start- en landingsprocedures, waardoor het banenstelsel zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en de hinder van startende en landende vliegtuigen zoveel mogelijk wordt beperkt. Schiphol kan luchtvaartmaatschappijen ook prikkelen om stillere vliegtuigen in te zetten. Opdat ook in de toekomst de Nederlandse reiziger en de Nederlandse economie kunnen profiteren van de hubfunctie van Schiphol.”