Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeStakeholder quotesTon Heerts

Ton Heerts

Voorzitter FNV

“Het investeren in duurzame brandstoffen, het terugdringen van uitstoot en verbeterde technologie dragen bij aan een duurzame toekomst van Schiphol. Maar het creëren van duurzame werkgelegenheid is een van de belangrijkste bouwstenen voor deze toekomst. Als geconcurreerd wordt op basis van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden ontstaat een race naar de bodem waarbij ook de kwaliteit van werk uit het oog verloren wordt. Het is van belang om te investeren in duurzame arbeidsrelaties. In echte banen met genoeg zekerheid, kwaliteit en koopkracht, waardering, een fatsoenlijk inkomen en gelijk loon voor gelijk werk.

FNV is op Schiphol vertegenwoordigd in verschillende sectoren, zoals vluchtafhandeling, bagageafhandeling, schoonmaak en beveiliging. Schiphol is bovendien een van de grootste opdrachtgevers in de regio. FNV zou graag zien dat Schiphol zich in deze verschillende sectoren inzet om goede collectieve arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Hiermee wordt een tweedeling op de arbeidsmarkt voorkomen, met aan de ene kant werknemers met vaste contracten met de nodige zekerheid en aan de andere kant de snel groeiende groep met flexibele contracten en veel minder zekerheid.

Wij moedigen Schiphol aan om in hun opdrachtgeverschap bij te dragen aan een duurzame arbeidsmarkt met meer echte banen en om verdringing en verdere flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen.”