Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeStakeholder quotesZ.K.H. Prins Carlos de Bourbon Parme

Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon Parme

Directeur Institute for Sustainable Innovation & Development INSID

“Voor buitenlandse bezoekers is de luchthaven Schiphol het eerste visitekaartje van Nederland. En voor Nederlanders is ze de poort naar de rest van de wereld enerzijds en het ‘welkom thuis’ anderzijds. Vanuit deze rol dienen de duurzaamheidsambities van de luchthaven twee doelen: ze illustreren zowel internationaal als nationaal de keuzes die Nederland maakt voor een duurzame, circulaire economie en maatschappij. De belangrijkste bouwsteen om deze ambities waar te maken is samenwerking. Meer dan ooit wordt echte voorruitgang en innovatie nu alleen nog gerealiseerd door verregaand samenwerken door bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Onlangs bladerde ik – ter voorbereiding op een presentatie over circulaire economie – door een stapel oude magazines. Mijn oog viel op een prachtige serie foto’s van Schiphol in de beginjaren ’50. Met dat beeld op het netvlies is het bepaald indrukwekkend om naar het Schiphol van 2016 te kijken. Om je als luchthaven zo snel en spectaculair te kunnen ontwikkelen, is een doordachte visie onontbeerlijk. Dat in deze tijd circulaire economie een hoofdpijler is in die visie, getuigt van gezond en ambitieus ondernemerschap. Het is ook een keuze die uitdagingen met zich meebrengt, maar ik ben ervan overtuigd dat met een gerichte focus de ingeslagen koers tot verder succes zal leiden.”