Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeResultatenManagementagenda 2015

Managementagenda 2015


De Raad van Commissarissen stelt de managementagenda vast. Er liggen concrete en meer gedetailleerde doelstellingen onder. De beoordeling wordt gebruikt bij het vaststellen van de variabele beloning. Meer hierover in het onderdeel Remuneratie.

In 2015 zijn zes van de tien doelstellingen van de managementagenda volledig gerealiseerd. Het gaat hier om het verbeteren van de concurrentiepositie van de mainport, het intensiveren van het stakeholdermanagement, het behoud van de solide financiële positie, het afronden van de organisatietransitie en verdere efficiencyverbetering. Het beoogde resultaat met betrekking tot de masterplanning is gedeeltelijk gehaald. Zo wordt het investeringsbesluit over het A-gebied begin 2016 genomen; een meer gefaseerde planning, die mede op wens van de gebruikers van Schiphol tot stand is gekomen, heeft extra voorbereidingstijd gevraagd.

De operationele overgang naar centrale security heeft op de geplande datum van 3 juni plaatsgevonden. We hebben hiermee een nieuwe standaard neergezet van security als een service. Door de vertraagde oplevering van Lounge 2 is het vergroten van non-aviation inkomsten niet helemaal gelukt. Nieuwe huurders voor The Base en Avioport en de oplevering van het Hilton-hotel geven wel een impuls. Op het gebied van Corporate Responsibility (CR) zijn wederom resultaten behaald, zoals het programma Luchtvaart Inclusief om meer arbeidsplaatsen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ook heeft Amsterdam Airport Schiphol het hoogste niveau 3+ van de Airport Carbon Accreditation benchmark van brancheorganisatie ACI vast weten te houden. Intern blijkt er niet altijd voldoende aandacht te zijn voor CR. Een aantal van de CR-KPI's is niet gehaald.

Managementagenda 2015


Top Connectivity


Excellent
Visit Value


Competitive Marketplace


Sustainable Performance

Verbeteren concurrentiepositie van de Mainport, inclusief de ontwikkeling van Lelystad Airport en de overige regionale luchthavens

Verder uitvoeren en ontwikkelen van het Masterplan, inclusief het A-gebied

Continueren en intensiveren stakeholdermanagement

Realiseren van de belangrijkste investeringsprojecten met zo min mogelijk verstoring voor de operatie en met specifieke aandacht voor Corporate Responsibility

Zorgdragen voor behoud van de solide financiële positie

Verder ontwikkelen van internationale activiteiten

Realiseren van de Corporate Responsibility-ambities

Vergroten en uitbouwen van de non-aviation inkomsten

Afronden organisatietransitie en verdere efficiencyverbetering

Focus op leiderschap, cultuur en compliance

Target is gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd