Jaarverslag 2015

Schiphol.nl   •   Contact

HomeStrategieDe context waarin we opereren

De context waarin we opereren


Schiphol Group opereert in een dynamische omgeving. Door alert en toekomstgericht te reageren op nieuwe ontwikkelingen kunnen we onze positie versterken. Ook zijn we voortdurend in gesprek met onze stakeholders; we laten hun belangen meewegen in de keuzes die we maken. Op deze manier kan Schiphol haar maatschappelijke opdracht het beste vervullen en blijft de groep voldoen aan hetgeen een gezonde en ondernemende bedrijfsvoering vraagt.